Ta vårt matchningstest!

Matcha dig mot tusentals singlar

BLI MEDLEM OCH TA MATCHNINGSTESTET

Ta testet

Få personlighetsanalys

Se dina matcher

Om matchningstjänsten

Med matchningstjänsten vill vi erbjuda dig en bättre chans till ett längre och lyckligare förhållande. När du har tagit testet får du en personlighetsanalys där du får en djupare insikt om dig själv. Du får även flera verktyg för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna se och ta kontakt med de som matchar dig bäst. Ta testet och matcha dig med tusentals andra singlar redan idag!

BLI MEDLEM OCH TA MATCHNINGSTESTET

personlighetstest

Första delen - Personlighet

Matchningstestet består av fem delar; personlighet, värderingar, samliv, intressen och kommunikation. Den första delen i testet handlar om din personlighet. Syftet med att matcha på personlighet är att du ska hitta en person som inte är alltför olik dig själv. Detta innebär ofta mindre friktion i vardagen och ett lyckligare förhållande.

BLI MEDLEM OCH TA MATCHNINGSTESTET

VETENSKAPLIGT & VERIFIERAT

Underlaget för Mötesplatsens matchningsfrågor har tagits fram genom en grundlig genomgång av psykologisk facklitteratur. Frågan vi ställde oss var: vilka metoder är dokumenterat bra på att förutsäga parnöjdhet?

Vi gick igenom och kategoriserade litteraturen och valde ut de matchningsmetoder som var vanligt förekommande och grundligt beskrivna inom forskningen, och som kunde tillämpas på ensamstående.

Därefter tog vi fram en prototyp med flera hundra punkter som vi testade psykometriskt genom att lägga ut frågorna på Mötesplatsen och Finn.no. Med utgångspunkt från detta utformade vi de frågor som idag används på Mötesplatsen. Över 500 000 personer har gjort testet.

Eftersom större undersökningar av parnöjdhet framför allt har gjorts utanför Norden gav Mötesplatsen en välkänd norsk relationspsykolog och parterapeut i uppdrag att genomföra en parnöjdhetsundersökning för att ta reda på om de internationella resultaten stämmer överens med de resultat vi får här hemma. Vår expert nådde nästan 4 000 respondenter, varav nästan 1 000 par, som besvarade en omfattande frågeserie. Mötesplatsens matchningsmodell utgår från de resultat man fick från denna parnöjdhetsundersökning.

TEORI

Redan 2006 började Mötesplatsen tillsammans med en av nordens ledande relationspsykologer och parterapeuter, arbeta fram en matchningstjänst för alla våra medlemmar. Med hjälp av djupdykande undersökningar har vi fått svar och värderingar från flera tusen personer som idag lever i ett parförhållande. Resultaten från dessa undersökningar har analyserats noggrant och lagt grunden till vår nya och förbättrade matchningstjänst.

Personlighetsanalysen utgår från den så kallade Big Five-modellen. Modellen är inom psykologin en personlighetsteori som används för att beskriva människors personlighetsdrag. Man har delat in personlighetsdragen i fem huvudområden; utåtvändhet, omsorg, kontroll, temperament och öppenhet.