Stäng

Medlemsvillkor Mötesplatsen


INLEDANDE BESTÄMMELSER

Dessa villkor (“Medlemsvillkor”) reglerar din användning av tjänsten Mötesplatsen i vår app och på webben (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Mötesplatsen i Norden AB, org. nummer 556605-4192 (“Mötesplatsen”, “vi” eller “oss”).

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på www.motesplatsen.se och i tillhörande appar.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Medlemsvillkor noggrant. För det fall Mötesplatsen har giltigt skäl kan dessa Medlemsvillkor komma att uppdateras från tid till annan. För det fall Mötesplatsen avser att göra förändringar i Medlemsvillkoren som kräver ditt samtycke så kommer vi att kontakta dig.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att använda Tjänsten.

AVGIFT FÖR TJÄNSTEN OCH OLIKA TYPER AV MEDLEMSKAP

Du använder vår Tjänst genom vår webbsida www.motesplatsen.se eller genom att ladda ner vår app genom ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play. Tjänsten kräver att du fyller i viss information om dig själv och verifierar din identitet.

Tjänstens närmare innehåll och de olika nivåer av medlemskap som vid var tid erbjuds presenteras på www.motesplatsen.se och i tillhörande appar. De priser som anges inkluderar moms. Vi har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsten men så länge din prenumeration löper så påverkas du inte av en eventuell prishöjning. Vi kan också när som helst välja att lägga till (eller ta bort) olika typer av medlemskap.

Mötesplatsen erbjuder för närvarande följande nivåer av medlemskap i Tjänsten.

Gratis medlemskap

Som gratismedlem kan du skapa en personlig presentation på Mötesplatsen som andra kan läsa och genomföra sökningar bland singlar.

VIP-medlemskap

Med ett VIP-medlemskap kan du få kontakt med andra VIP-medlemmar genom att skicka och ta emot obegränsat med personliga meddelanden. Som VIP-medlem har du även möjlighet att skicka obegränsat med komplimanger till samtliga medlemmar. Utöver detta ingår även 3 PlusGilla per dag.

Vad kostar ett VIP-medlemskap?

Du kan välja VIP-medlemskap med månadsprenumeration eller med flermånadersprenumeration. Mötesplatsens ordinarie priser för VIP medlemskap är:

- 1 månad VIP 339 kr
- 3 månaders VIP 597 kr (199 kr per månad)
- 6 månaders VIP 896 kr (149 kr per månad)

PlusVIP

PlusVIP är en tilläggstjänst till VIP-medlemskap. Med ett PlusVIP-medlemskap har du tillgång till samtliga funktioner i Tjänsten.

Detta innebär att du även kan kommunicera med icke-betalande medlemmar samt att du kan se vilka medlemmar som har gillat dig tillbaka. Mötesplatsens ordinarie priser för PlusVIP-medlemskap är 99 kr månadsvis som tillägg till din gällande månadskostnad.

OBS! PlusVIP är en tilläggstjänst och är ej tillgänglig utan ett giltigt VIP-medlemskap.

AVTALSTID/UPPSÄGNING

Om du har ett medlemskap som är kostnadsfritt gäller detta från att du laddade ner vår app eller besökte vår webbsida, fyllde i efterfrågad information och verifierade dig. Om du vill avsluta ditt medlemskap i Tjänsten kan du när som helst göra det i inställningar eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna angivna nedan.

Vad gäller de medlemskapen som inte är kostnadsfria kan du välja mellan månadsmedlemskap eller flermånadersmedlemskap (med bindningstid). Samtliga medlemskap betalas månadsvis i förväg. När ditt medlemskap löper ut förnyas det automatiskt med det alternativ som du initialt valde. Månadsmedlemskap förnyas med en månad i taget (löpande). Flermånadersmedlemskap förnyas med samma antal månader som den initiala avtalsperioden (bindningstiden). Vid förlängning debiteras du via samma betalsätt som vid ditt första köptillfälle; kortbetalning eller faktura.

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att följa instruktionerna under menyalternativet Konto / VIP inom ramen för Tjänsten. Betaltjänsten löper då bindningstiden ut och ingen automatisk förnyelse av din prenumeration kommer att ske. Uppsägning av prenumeration ska ske senast en dag innan din Betaltjänst automatiskt förnyas.

Om du uppgraderar ditt VIP-medlemskap till ett PlusVIP-medlemskap tillkommer ingen ny bindningstid. Uppgraderingen till PlusVIP gäller tills ditt initiala medlemskap löper ut.

För det fall Mötesplatsen upphör att bedriva verksamhet eller avser att stänga ned Tjänsten så har Mötesplatsen har rätt att säga upp ditt medlemskap med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Vi har rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp, radera och/eller frysa ditt medlemskap om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Medlemsvillkor (eventuellt erlagd avgift för Tjänsten betalas ej tillbaka).

BETALNING

Mötesplatsen använder Klarna som betalningsleverantör, således hanteras samtliga köp på Mötesplatsen genom Klarna. Nedan följer en sammanställning av de betalningsalternativ som finns tillgängliga för köp hos oss.

För mer information om Klarnas betalningsvillkor för respektive betalningsalternativ vänligen klicka på länken nedan:
Betalningsvillkor Klarna

Vi erbjuder betalning via:

Bankkort/Kreditkort

Vi erbjuder kortbetalning genom Klarna med Visa & Mastercard. Ingen avgift tillkommer för betalning med kort. Klarna använder 3D-secure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode) som är ett autentiseringssystem för säkra kortbetalningar från Visa och Mastercard.

Ditt köp genomförs omgående och ditt medlemskap i Tjänsten träder i kraft direkt.

Faktura

Din Betaltjänst träder i kraft direkt. Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för månadsfaktura

Kredittiden för köpet är 14 dagar från fakturadatum.

Direktbetalning / Autogiro

Din Betaltjänst träder i kraft direkt. Normalt dras pengarna från ditt konto inom två bankdagar efter att Mötesplatsen hanterat din beställning.

Om det av någon anledning inte går att dra pengarna kommer du att få en faktura i stället.

Apple App Store

Vid köp via Apple appstore hänvisar vi till Apples köpvillkor.

ÅNGERRÄTT

Oavsett vilket medlemskap du köper har du rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, dvs. dagen för ditt köp ångra ditt köp (ångerfristen). Mötesplatsen förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt Tjänsten om du inom ångerfristen uttryckligen har begärt att Tjänsten ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt. Om du önskar utnyttja din ångerrätt hör du av dig till Mötesplatsens kundtjänst, t.ex. genom att skicka e-post till angerratt@motesplatsen.se. Mötesplatsen kommer att behöva säkerställa din identitet och det underlättar därför om du mailar från den e-postadress som du angett vid registreringen av ditt konto i Tjänsten. Din avgift med ett avdrag* för den tid du nyttjat Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av Mötesplatsen snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Mötesplatsen mottog din uppsägning. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Mötesplatsen dig med avdrag för den tid du använt Tjänsten. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns att tillgå här! Eller via Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Vid köp via Apple appstore hänvisar vi till Apples köpvillkor.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av tjänstens månadskostnad per dag.

REKLAMATION

Om Tjänsten avviker från avtalet eller inte motsvarar den beskrivning som lämnats av Mötesplatsen kan du som Användare göra en reklamation av Tjänsten till Mötesplatsen. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst på kundtjanst@motesplatsen.se. Rätten att reklamera omfattar endast ursprungliga fel (och inte fel som exempelvis beror på tillfälliga driftsfel eller andra fel som ligger utanför Mötesplatsens arbetsområde). Reklamation och informationen om fel skall lämnas till Mötesplatsen inom skälig tid från dess att detta upptäckts eller borde ha upptäckts men skall alltid ske inom 3 år från dess att du påbörjat Tjänsten.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN MED MERA

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till vår support.

Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Mötesplatsen eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Det är inte tillåtet att ha mer än ett medlemskap i Tjänsten och du är ansvarig för att lämna sanningsenliga uppgifter om dig själv inom ramen för Tjänsten.

Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Du har möjlighet att medverka direkt i Tjänsten t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg eller meddelanden och ladda upp bilder. Material som du själv lägger in i Tjänsten kallas nedan för “Användargenererat innehåll”. Notera att Mötesplatsen inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsten och dess funktioner strider mot dessa Medlemsvillkor, lag eller andra regler eller om Mötesplatsen har skälig anledning att tro att så är fallet har Mötesplatsen rätt att ta bort sådant material.

Mötesplatsen ansvarar således inte för enskilda medlemmars handlingar, material eller uppgifter. Detta innefattar t.ex. men inte uteslutande om någon publicerat falska uppgifter om sig själv. Vi uppmanar dig att vara försiktig om väljer att träffa någon genom Tjänsten.

Följande är inte tillåtet på Mötesplatsen:

Om du bryter mot någon av ovanstående regler kan ditt användarkonto bli raderat. Detta gäller även om du är VIP-medlem. (VIP-avgift betalas ej tillbaka). Mötesplatsen äger även rätt att neka nytt medlemskap till de personer som tidigare fått sitt konto raderat. Mötesplatsen förbehåller sig rätten att inhämta nödvändig information för att kunna styrka eller avfärda misstankar om brott mot dessa regler. Under tiden en dylik undersökning pågår, kan Mötesplatsen komma att blockera medlemmens tillgång till tjänsten. Mötesplatsen beslutar efter fullgjord undersökning, i varje enskilt fall, vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Dessa åtgärder kan i allvarliga fall komma att inkludera polisanmälan och permanent avstängning från tjänsten.

Följande lagar är att betrakta som relevanta för Internet och har följaktligen även påverkan på Mötesplatsens verksamhet:

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Mötesplatsen och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Mötesplatsen, eller Mötesplatsens licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Mötesplatsen genom att acceptera Medlemsvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.

FÖRÄNDRINGAR I VÅRT ERBJUDANDE

Vi kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR I MEDLEMSVILLKOREN

Mötesplatsen har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Medlemsvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligande träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter ska Mötesplatsen bli ersättningsskyldigt för i) indirekta skador, eller ii) direkta eller indirekta skador som drabbar Medlem då Medlem själv bidragit till skadan som han eller hon säger sig ha lidit. Exempelvis ska Mötesplatsen inte vara ersättningsskyldig för direkt eller indirekt skada som Medlem åsamkats i händelse av att han/hon underlåtit att följa dessa Medlemsvillkor eller inte uppfyllt dessa på ett korrekt sätt.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, friskriver sig Mötesplatsen härmed från alla utfästelser, garantier, villkor eller andra bestämmelser (inklusive men inte begränsat till uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande kvalitet eller lämplighet) som avser Webbplatserna.

Mötesplatsen garanterar inte eller står bakom riktigheten eller tillförlitligheten i råd, åsikter, yttranden eller annan information, vare sig den har tillgängliggjorts eller distribuerats via Tjänsterna av Mötesplatsen, Mötesplatsens samarbetspartners eller Medlemmar eller någon annan. Medlem accepterar att de väljer att lita på råd, åsikter, yttranden eller annan information på egen risk. Mötesplatsen ansvarar inte för Medlemmars uppförande, vare sig online eller offline. Var försiktig och använd sunt förnuft vid användning av Webbplatserna och Tjänster.

Inget i dessa Medlemsvillkor ska inskränka Mötesplatsens ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av Mötesplatsens vårdslöshet, medvetet vilseledande, eller skadeståndsansvar som inte kan inskränkas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och dessa Medlemsvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Medlemsvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden via www.arn.se eller ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Som Användare kan du också lämna in ditt klagomål till Europeiska kommissionens platform för tvistlösning online via http://ec.europa.eu/odr.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Medlemsvillkor, vänligen kontakta oss på:

Mötesplatsen i Norden AB
556605-4192
Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg
kundtjanst@motesplatsen.se
Stäng