TEORI

Vad är personlighet och Big Five-modellen?

Hur är du som person? Det är omöjligt att ge ett exakt svar på frågan eftersom du beter dig olika beroende på situation och vilka människor det gäller. Och det är kanske lika bra att det är omöjligt att komma med ett exakt svar. Det hade ju varit både begränsande och trist om det gick att säga precis vem du är, och så var det inte mer med det.

Big Five

Det finns många sätt att beskriva personlighet, men de senaste 25–30 åren har forskare världen över slutit upp bakom en metod som utgår från hur människor själva beskriver sig. Metoden kallas Big Five-traditionen. Utgångspunkten för Big Five är att sådant som är viktigt för människor måste ha satt sin prägel på språket, eftersom vi har haft några tusen år på oss att utveckla just vårt språk. Därför ägnade energiska forskare i USA hundratals timmar åt att göra listor på ord som beskriver personlighet eller relationer. Sedan användes orden i frågeformulär, och därefter användes matematiska metoder för att välja ut de ord som på bästa sätt beskriver skillnaden mellan olika människor. Det visade sig att de här orden kunde delas in i fem huvudfaktorer – alltså Big Five. Var och en av dessa fem faktorer kan också delas upp ytterligare i olika aspekter eller underområden. Det är alltså ingen som påstår att det räcker med fem ord för att beskriva skillnader människor emellan.


Dessa är de fem överordnade faktorerna i Big Five:

  • Faktor I: Utåtvändhet
  • Faktor II: Omsorg
  • Faktor III: Kontroll
  • Faktor IV: Temperament
  • Faktor V: Öppenhet
Ta matchningstestet