Bör de gifta sig?

Postat i: 

Kärlek & Relationer

Bör de gifta sig?

Går det att förutse vilka par som kommer att fortsätta vara tillsammans och vilka som kommer att gå ifrån varandra?

Just nu sänder Svt play programmet “Bör de gifta sig?” I programserien sätter psykologerna och relationsexperterna Frøydis Lilledalen och Andreas Løes Narum kärleken på prov. De träffar par och kartlägger hur deras förhållande fungerar genom att observera, intervjua och göra tester. Sedan avkunnar de sin dom.

Folk blir ofta ihop på grund av fysisk attraktion och liknande åsikter och intressen, men alltför olika personligheter kan skilja par åt, menar Andreas Løes Narum.

De utgår från den så kallade Big Five-modellen som är en personlighetsteori och används för att beskriva människors personlighetsdrag. Personlighetsdragen är indelade i fem huvudområden; utåtvändhet, omsorg, kontroll, temperament och öppenhet.

Syftet med att matcha på personlighet är att du ska hitta en person som inte är alltför olik dig själv. Detta innebär ofta mindre friktion i vardagen och ett lyckligare förhållande.

Samma teori baserar Mötesplatsens matchningstjänst på.

Redan 2006 började Mötesplatsen tillsammans med Andreas Løes Narum arbeta fram en matchningstjänst för våra medlemmar. Med hjälp av djupdykande undersökningar har vi fått svar och värderingar från flera tusen personer som idag lever i ett parförhållande. Resultaten från dessa undersökningar har analyserats noggrant och lagt grunden till Mötesplatsens nya och förbättrade matchningstjänst.

Ta Mötesplatsens matchningstest och se vad du har för personlighet »