Vi stödjer Rosa Bandet

Postat i: 

Kärlek & Relationer

Vi stödjer Rosa Bandet

Vi på Mötesplatsen stödjer Rosa Bandet 2017 och vill gärna vara med att färga Sverige rosa i oktober.

Mötesplatsen vill uppmärksamma Rosa Bandet och bröstcancerforskningen nu i oktober. Det gör vi genom att skänka pengar, informera och färga hela sajten rosa. Självklart hoppas vi även att alla våra fantastiska medlemmar skänker en slant.

8 000 kvinnor drabbas varje år

Varje år får drygt 61 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får cirka 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka
 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Cirka 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är detsamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är drygt 60 år. Färre än fem procent är under 40 år.

Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har gynnsam verkan och minskar risken.

30 minuter om dagen

Bröstcancer är en av de cancerformer där forskarna tydligast ser samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk. Att röra på sig minst 30 minuter de flesta dagar i livet minskar risken för cancer. Hur du rör dig spelar ingen roll, huvudsaken är att du höjer din puls.

När vi är fysiskt aktiva påverkas så gott som alla processer i kroppen på ett positivt sätt. När hjärtat får jobba ökar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Även blodsocker-, insulin- och hormonnivåer påverkas positivt. Det betyder bland annat att kroppen bättre kan ta hand om inflammationer som i vissa fall kan vara inblandade när cancer utvecklas.

GE DIN GÅVA IDAG>>>