Vad du äter påverkas av din dejts snygghet

Postat i: 

Singel i Sverige

Vad du äter påverkas av din dejts snygghet

Tycker du att din dejt är snygg? Om du är kvinna kommer du då troligtvis välja att äta något hälsosamt. Om du är man däremot så kommer du med största sannolikhet välja något dyrt och lyxigt. Det visar ny svensk forskning.

Och det visade sig alltså att kvinnor åt mer hälsosamt om deras manliga sällskap var attraktivt, och män la mer pengar på mat och dryck om det kvinnliga sällskapet var attraktivt.

– Vid köpsituationer påverkas vi av många olika faktorer, ofta utan att vi ens själva är medvetna om det. I den här studien ville jag undersöka hur närvaron av fysiskt attraktiva personer påverkar vilka menyval vi är villiga att spendera pengar på och om det finns några könsspecifika skillnader, säger Tobias Otterbring, forskarstuderande i psykologi.

Kvinnor köper hälsosamt och män spenderar mer på lyx

I studien fick manliga och kvinnliga deltagare se helkroppsbilder av attraktiva eller mindre attraktiva personer av det motsatta könet. Därefter fick de berätta hur mycket pengar de var villiga att spendera på olika typer av mat och dryck.

Kvinnor som exponerades för attraktiva män var mer villiga att spendera pengar på hälsosam mat. Män som fick se attraktiva kvinnor var istället mer motiverade att köpa dyr mat och dryck.

Forskning visar att män, mer än kvinnor, värdesätter en potentiell partners hälsa och skönhet. Kvinnor tycker dock att det är viktigare med den potentiella partners status och ekonomiska tillgångar.

– Slutsatsen av studien är att attraktiva personer av det motsatta könet triggar ett konsumtionsmönster som speglar människors partnerpreferenser. Ur ett marknadsföringsperspektiv indikerar resultaten att attraktiva män, exempelvis servicepersonal eller ”heta hunkar” i reklam, kan öka kvinnors benägenhet att konsumera produkter associerade med hälsa och skönhet. Attraktiva kvinnor tycks aktivera mäns benägenhet att konsumera för att imponera, säger Tobias Otterbring.

Vad tycker du? Stämmer detta med dina erfarenheter?  Kommentera gärna!