Vilken plats har du i syskonskaran?

Postat i: 

Matchning

Vilken plats har du i syskonskaran?

Visste du att din plats i syskonskaran säger en del om dig och vem du kan tänkas passa med i ett framtida förhållande?

Självklart handlar det mer om dina grundläggande egenskaper och vilken personlighet du har snarare än din plats i syskonskaran. Men generellt kan man se vissa mönster som i teorin fungerar bättre än andra, skriver William Cane som är författare till ”The birth order book of love”.

Här är dina egenskaper:

Äldst: du är dominerande, självsäker och har god organisationsförmåga. Eftersom du var den som föddes först fick du föräldrarnas uppmärksamhet helt själv och allt du gjorde hyllades. Du når med stor sannolikhet framgång i din karriär.

Mellanbarn: du är social, duktig på att kompromissa och till viss del även rebellisk. Du ogillar konflikter och har ofta varit den som slutit fred mellan dina äldre och yngre syskon. Samtidigt gillar du äventyr och till viss del att trotsa när du är på det humöret.

Yngst: du är social, charmig och till viss del även egocentrisk. Eftersom du är sist ut har dina föräldrar släppt på uppfostran något och du har ibland haft det lätt för dig. Samtidigt har du aldrig haft några problem med att umgås med äldre människor tack vare dina äldre syskon.

Och här är den bästa matchningen:

Äldst med yngst:
Den bästa kombinationen sett till personligheter. Yngsta barnets vilja att bli omhändertaget passar bra till äldsta barnets kontrollbehov.

Äldst med mellan:
Äldsta barnet styr gärna medan mellanbarnet hellre gör kompromisser. Det kan i längden innebära att mellanbarnet känner att hen ger mer än hen får tillbaka.

Äldst med äldst:
Det här kan bli en kamp där båda är vana vid att styra. Så länge båda lär sig att kompromissa och då och då backa tillbaka kan det bli bra.

Mellan med yngst:
En bra matchning om mellanbarnet kombinerar sin förmåga att kompromissa och yngsta barnet delar med sig av sin förmåga att kommunicera.

Mellan med mellan:
Båda är villiga att kompromissa men det kan bli problem om ingen är villig att konfrontera den andra. Här är det viktigt att båda hjälper varandra att uttrycka sina åsikter och känslor.

Yngst med yngst:
Den här relationen blir rolig – och kaotisk. Båda är lättsamma och utåtriktade men eftersom ingen har en naturlig vilja att ta befäl eller ansvar kan det lätt bli kaos.

Yngst med ensambarn:
Kan fungera bra då ensambarnet likt det äldsta syskonet står för struktur och ordning medan det yngsta barnet står för spontanitet.

Ensambarn med ensambarn:
Risken för missförstånd är stor när båda är ovana vid att läsa andras signaler. Här gäller det att vara öppen och tydlig i sin kommunikation.

Maxa chanserna till ett lyckligt förhållande

Vill du testa en mer grundlig och forskningsbaserad matchningstjänst så ska du använda dig av Mötesplatsens matchningstest som baseras på den kända Big Five-metoden.

Efter att du har gjort testet får du förslag på singlar som passar just dig. Allt för att maxa chanserna till ett långt och lyckligt förhållande. Bra va? 😉

Källa: Elle och Mötesplatsens matchningstest.