Bli medlem

Mötesplatsens säkerhetspolicy

Policies avseende cookies och användaruppgifter

Cookies

Cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Mötesplatsen och dess funktioner på återkommande basis. Mötesplatsen använder cookies när du besöker sajten. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Mötesplatsen använder sig av så kallade session-cookies. Dessa innehåller en ID-sträng för att våra servrar skall kunna urskilja din webbläsare från andra besökares webbläsare. En session-cookie sparas i minnet så länge du besöker oss. Så snart du lämnar mötesplatsen eller stänger webbläsaren så raderas din session och därmed också din session-cookie.

Du har rätt att förhindra att Mötesplatsen lagrar cookies på din dator, men du kan då av funktionella skäl inte använda Mötesplatsen längre. Du kan också själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.

Användaruppgifter

För medlemskap på Mötesplatsen krävs att vi registrerar e-postadress och IP-nummer. Mötesplatsen har möjlighet att ta del av användarnas kommunikation. Vi värnar dock starkt om den personliga integriteten och skyddar, bl.a. i enlighet med personuppgiftslagen, all information man lämnar på Mötesplatsen. Endast ett begränsat antal anställda, med särskild behörighet, har tillgång till denna information. Vi kan även komma att behandla andra personuppgifter som du väljer att lägga ut på Mötesplatsen, t.ex. bilder på dig själv. Du är införstådd med att dessa uppgifter kommer att vara allmänt tillgängliga på hemsidan www.motesplatsen.se på Internet.

Syftet med ovanstående är att på bästa sätt tillhandahålla våra tjänster till dig, förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet samt att skydda enskilda medlemmar mot exemepelvis trakasserier.

Användaren har rätt att en gång per år begära information om sina användaruppgifter. Denna begäran är kostnadsfri. Man kan begära att uppgifter på Mötesplatsen tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga

Allmänna villkor

För att alla skall trivas så bra som möjligt på Mötesplatsen finns det regler som man måste följa. Följer du inte reglerna i enlighet med medlemsvillkoren kan ditt användarkonto raderas.

Funktioner

På Mötesplatsen finns det funktioner som ger dig möjlighet att söka och kommunicera med andra medlemmar, som t.ex. Sök, Meddelanden, Klotterplank m.m.

Uppförande

Mötesplatsen är en internetsajt där man kan skapa nya kontakter och kommunicera med andra medlemmar, och för allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser mot Mötesplatsens allmänna villkor kan vi varna användaren eller ta bort användarkontot utan förvarning.

Bildregler

Alla medlemmar har möjlighet att lägga upp en personlig presentationsbild på sig själv samt andra bilder på sin personliga hemsida. Mötesplatsen har rätt att underkänna bilder utan motivering om vi anser att det bryter mot våra regler.

Lagar

Följande lagar är att betrakta som relevanta för Internet och har följaktligen även påverkan på Mötesplatsens verksamhet:

 • Lagen 1960:729 om upphovsrätt
 • Brottsbalken 1962:700 uppvigling
 • Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
 • Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
 • Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
 • Brottsbalken 1962:700 olaga hot
 • Brottsbalken 1962:700 ofredande
 • Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
 • Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
 • Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
 • Personuppgiftslagen 1998:204

I det fall Mötesplatsen får kännedom om grova otillåtna inlägg på sajten kan anmälan göras till vederbörande ISP-operatör som då kan varna och även stänga ner internetabonnemanget. Om Mötesplatsen eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Det krävs inte ett lagbrott för att Mötesplatsen ska kunna ingripa med t.ex. varning eller avstängning av kontot. Mötesplatsen kan göra bedömningar som kan uppfattas som strängare än lagen.

Personuppgiftsansvarig

Mötesplatsen i Norden AB, organisationsnummer 556605-4192, är personuppgiftsansvarig. Kontaktvägar till Mötesplatsen i Norden AB finns längst ner på sidan.

Ändring av allmänna villkor

Mötesplatsen har rätt att ändra de allmänna villkoren eller medlemsvillkoren på egen hand eller om det behövs för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut.

Genom att fortsätta använda Mötesplatsen anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemsskapet har användaren möjlighet att avregistrera sitt konto på Mötesplatsen.

Övrigt

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här på Mötesplatsen, men vi kan tyvärr inte garantera att sajten och dess funktioner alltid fungerar.

Mötesplatsen i Norden AB är ansvarig för denna tjänst.

Mötesplatsen i Norden AB

Postadress: Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg
E-post:
Organisationsnummer: 556605-4192
Registreringsnummer för moms: 556605-4192