Bli medlem

Singlar tycker i mars 2008

Här kan du se vad singlarna på Mötesplatsen tycker om dejting, kärlek och många andra ämnen.

Är det svårare att bli kär ju äldre man blir?

03 mar 2008
 • 53%
 • 47%
Det var relativt jämnt mellan de som ansåg att det är svårare att bli kär ju äldre man blir och de som inte höll med om detta. De som faktiskt ansåg att det är lite svårare var dock något fler. Antal röster: 1324
Visa mer

Är du med i facket?

06 mar 2008
 • 66%
 • 34%
Av de tillfrågade så var majoriteten med i något fack i sitt arbete. Av de som svarade att de trots allt inte var medlem i något fack var den övervägande delen män. Antal röster: 1563
Visa mer

Är homovärlden roligare att vara singel i än heterovärlden?

10 mar 2008
 • 17%
 • 83%
Hela 83% svarade att det inte var roligare att vara singel i homovärlden. Av de som svarade att det var roligare i homovärlden var de flesta av de svarande kvinnor. Antal röster: 583
Visa mer

Bloggar du?

13 mar 2008
 • 7%
 • 93%
Att våra singlar på Mötesplatsen inte är de som bloggar blev tydligt efter denna fråga. Endast 7% av de tillfrågade svarade att de hade en egen blogg där de aktivt skriver. Antal röster: 1390
Visa mer

Har du någon dejt i påsk?

18 mar 2008
 • 4%
 • 14%
 • 16%
 • 67%
Ungefär var tredje svarande angav att de redan hade ordnat en eller flera dejter eller jobbade på att ordna en till påsken. De resterande singlarna hade inte ordnat någon ännu. Antal röster: 1597
Visa mer

Anpassar du möbelinköp efter att du är singel?

23 mar 2008
 • 30%
 • 70%
Av de tillfrågade singlarna på Mötesplatsen så svarade knappt 30% att de anpassar sina möbelinköp efter det faktum att de är singlar. Majoriteten anpassar sig inte alls efter detta. Antal röster: 1322
Visa mer

Hur viktigt är det för dig att en medlem du skall kontakta har en personlig bild?

27 mar 2008
 • 29%
 • 44%
 • 21%
 • 7%
Den största delen av de tillfrågade personerna svarade att en bild är ganska viktigt då man skall kontakta en eventuell dejt. Endast runt 27% ansåg att det inte hade någon större betydelse. Antal röster: 2435
Visa mer