Bli medlem

Är du nöjd med din vikt?

09 aug 2007

Vikten kan vara ett känsligt ämne för många singlar och för många är det en ständig kamp att försöka hålla koll på den. Vi frågade våra singlar på Mötesplatsen om de var nöjda med sin nuvarande vikt.

Singlar tycker

  • 31%
  • 7%
  • 61%

Män tycker

  • 35%
  • 11%
  • 54%

Kvinnor tycker

  • 28%
  • 4%
  • 68%
De flesta av de tillfrågade singlar som röstat svarade att de helst skulle vilja väga lite mindre. Av de som svarat att de tycker sig väga för lite var det betydligt fler män än kvinnor. Antal röster: 4737